AKT os.123 – Rovaniemen Kuljetustyöntekijät Ry

OSASTO 123                                    http://www.osasto123.net/
Toimikunta

Puheenjohtaja:                           Lihtkivi Vahur                puh: 040 849 5069
Varapuheenjohtaja:                    Piirainen Pasi               puh:040 732 5595
Sihteeri:                                      Helminen Jyrki             puh: 050 339 0037
Taloudenhoitaja:                         Taivalantti Nina            puh: 016 459 461
Koulutusvastaava:                      Lihtkivi Vahur               puh: 040 849 5069
Nuorisovastaava:                        Piirainen Veli-Pekka    puh:040 837 5039
Tiedotusvastaava:                       Lihtkivi Vahur               puh: 040 849 5069
Järjestövastaava:                        Lihtkivi Vahur               puh: 040 849 5069
Sosiaali- ja työ-
suojeluvastaava:                         Helminen Jyrki              puh: 040 732 5595
Työehtosopimusvastaava:          Kaikkonen Jarmo          puh: 040 522 7088
Työsuhdevastaava:                    Toivonen Urpo               puh: 040 026 1495
Jäsen:                                         Salmela Hannu             puh: 040 702 5764
Jäsen:                                         Aikio Ola                        puh: 040 761 1353
Jäsen:                                         Hauta-Heikkilä Mika       puh: 040 583 0938

Varajäsen:                                   Kuure Kari                     puh: 040 854 6456
Varajäsen:                                   Piuva Risto                    puh: 040 079 6280
Varajäsen:                                   Leppäniemi Pasi            puh: 040 361 5877

Osastossamme toimii myös jaostoja.
Jaosto			Vetäjä			Puhelinnro
Huvijaosto       Piirainen Pasi     040 849 5069
Urheilujaosto	    Piirainen Pasi		040 732 5595
Nuorisojaosto		Piirainen Veli-Pekka	040 046 5493
Eläkeläisjaosto		Koski Tapio		050 443 7172

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, AKT r.y.

Aluetoimisto:        Rovakatu 26 a 10, 96200 Rovaniemi

Aluetoimitsija:     Mäkitalo Jari                 puh: 016 459 1460                       puh:  040 519 7191

Toimisto-
työntekijä:          Taivalantti Nina              puh: 016 459 461