Ulkomaalaista raskasliikennettä enenevissä määrin Suomen maanteillä.

Ulkomaisia yrityksiä on yhä enenevissä määrin Suomen maanteillä suorittamassa Suomen sisäisiä kuljetuksia. Niin tavarankuljetuksissa, kuin henkilökuljetuksissa ylittäen kaiken tervejärjkisen ymmärryksen Rovaniemellä, niin kuin yleisestikin Suomessa ulkomaalaisten yritysten määrä kasvaa kasvamista. Joulusesonki tilausajoja tulevat tekemään virolaiset ja liettualaiset bussiyritykset. Destialla alihankkijana virolainen Üle Oy virolaisilla kuljettajilla jne.

On niin anteliasta ulkoistaa erilaisia töitä halvempi palkkaisilla työntekijöillä ja yrityksillä, jotka eivät maksa maksuja Suomeen. En vain ole keksinyt mitään muuta syytä asialle. Kaikessa nykypäivän elämässä lasketaan vain hetkellistä hintaa, kuten tienhoidossa. Mistä todellisesti tietä hoitava yrittäjä säästää, vain ja ainoastaan ajamattomista kilometreistä, sekä tielle levittämättömästä hiekasta, tai suolasta. Uutena sitten on palkata aliurakoitsijoita, jotka eivät noudata paikallisia TES, tai muitakaan sopimuksia. Suomalaisilla yrityksillä taas ei ole tapana ohjeistaa, eikä neuvoa aliurakoitsijoita toimimaan Suomessa sovituilla yleissitovilla työehdoilla. Vaikea sitä on neuvoa, kun jokainen hyötyy ja vieläkin parempi, kun ei ole asioista tietoinen.

Poliisin resursseja on vähennetty ja liikennepoliisi on lakkautettu. Tullin viranomaiset vierittävät vastuun poliiseille, sekä poliisit tullinviranomaisille ja lopputulos on, että näitä liikkuvia pommeja ei oikeastaan kukaan kontrolloi. Viranomaiset näyttävät muutenkin vähän hampaattomilta näissä asioissa olevan.

En syytä niitä ulkomaalaisia kuljettajia, jotka ovat tekemässä vain heille määrättyjä tehtäviä. Sormi tahtoo kuitenkin osua suomalaisten yrittäjien suuntaan, jotka etsivät kaikin mahdollisin keinoin voiton maksimaalistammista. Vieläkin suurempi tekijä on hallitus, joka ei millään tavalla halua puuttua asioihin. Harmaasta taloudesta vain puhutaan ja viisastellaan, mutta todellisuudessa konkreettisia toimia ei ole näkynyt, eikä vissinkään ole vähän aikaan näkyvissä.

Siinä missä toiset yrittäjät yrittävät mennä sieltä mistä aita on matalin ja nauttia hetkellisistä voitoista, on osa paikallisista yrityksistä huolissaan ihan oikeasti omasta, sekä muiden rehellisten yritysten tulevaisuudesta. Eikä ihan syyttä. Tämä on sitä talkootyötä, toiset on kannustamassa Suomea nousuun ja toiset syövät toistenkin eväät.

Vahur Lihtkivi

Työtä, terveyttä, turvallisuutta ja tasa-arvoa

Yksilöinä olemme me kaikki tärkeitä ja arvokkaita nimenomaan sellaisena, kuin me olemme. Jokaisen oikeus on kouluttautua ja pyrkiä saavutuksiin lähtökohdista ja varallisuudesta riippumatta. On oikeus auttaa heikompia ja tulla itse autetuksi. Naisten ja miesten palkat, taikka €urot, samankaltaisesta työstä, pitäisi lähentyä paljon toisiaan. Ei ole oikein, että toisen 1 € on toisen 80 senttiä.

Terveydenhuolto on, ja pitäisi olla, perusoikeus jokaisella Suomessa asuvalla henkilöllä. Terveydenhoidon pitäisi olla suurimmaksi osaksi kuntien järjestämä, ja yksityiset olisivat siinä vain tukitoimia suorittamassa. Nyt se tuntuu jotenkin ihan päinvastoin menevän. Ennakoivalla terveydenhuollolla on positiivisia vaikutuksia myös valtion talouteen.

Nuoret ja nuorten toiminta yhteiskunnassa on tosi tärkeää. Nuorten mukaan saanti yhteiskunnallisiin tekemisiin on entistä tärkeämpää, sillä vanhat tekijät alkavat käydä vähiin ja nuoria kaivattaisiin mukaan.

Myös nuorten syrjäytyminen on ehkäistävä. Nuorten koulutusta, työtä, tai työssä kouluttautumista pitäisi tukea suuremmalla summalla. Suomessa on tällä hetkellä noin 100 000 alle 30-vuotiasta ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa. Nämä nuoret ovat vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta tulevina vuosina, kun työelämän osaamisvaatimukset edelleen kasvavat.

Liitto kierros vai keskitetty ratkaisu

Mihin ollaan menossa ja miksi? Kaikkialla toitotetaan maltillista palkan korotusta työntekijöille. Ei siinä ole mitään uutta. Pääministeri Kataista kuunnellessa työntekijöiden pitäisi ymmärtää Suomessa olevaa kriisiä ja olla maltillisia palkan korotuksien kanssa. Pääministerin haastattelutunnilla 26.8.2013 kävi oikein hyvin selville, että hallituksella ei ole mitään annettavaa tilanteen ratkaisemiseksi. Ei edes huonoja neuvoja. Kataisen puhe pyöri koko sen tunnin ajan vain ympyrää. Palkansaajat joutuisivat tekemään myönnytyksiä ja kompromisseja ja kyllä ne isot pomot nostavat edelleen suuria palkkioita ja optioita. Työn antajille taas tulisi enemmän antaa ymmärrystä.
Yhteisöveron alennukselta odotettiin alkuperäisen suunnitelman mukaan lisää työpaikkoja. (Yhtäkään työpaikkaa ei luoda turhaan, vaikka millaisia palkkioita, tai bonuksia käytettäisiin).  Nykyisin nekin puheet on käännetty uusiksi, että yhteisövero oli tarkoitettu yrityksien kilpailukyvyn parantamiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Kaikelle tälle voisi sanoa, että seli,seli. Pääministerin Heureka-foorumissa 27.8.2013 samankaltainen liirum-laarum jatkui.
Miksi me olemme tässä tilanteessa? Onko todellakin työntekijän ymmärrettävä tätä menoa? Tarvitseeko työntekijän tehdä kompromisseja, missä herrat vain nostelevat palkkioita ja yrityksille vain annetaan kaikki mahdollinen tuki ja turva. PK yritykset on asia erikseen, mutta eihän niistä kukaan piittaa. Nehän räpiköivät suossa, eivät oikein uppoa, mutta ei ne kyllä pääse ylöskään.
Aikoinaan yrityksiä perustaneet yrittivät vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja olivat osa sitä. Vanhat yrittäjät kantoivat myös yhteiskunnallisia vastuita, sekä velvoitteita. Mitäs tekevät nykyajan yrittäjät? Verot maksettuina ollaan niin kunniallisia ja sankareita. Toiset taas keplottelevat kaikin keinoin, jotta pysyvät hengissä, mutta onko sekään elämää?
Keskitetyn sopimuksen tekemiseen on hallitukselta paineet kovat. Mutta kannattaisi kyllä tosi tarkoin miettiä, että mitäs muuta me saadaan, kuin se maltillinen palkan korotus. Köyhältä voi viedä, mutta porvarit sen kuin rikastuu. Ei tämä nyt oikein lupaavalta näytä. Keksityllä kriisillä ja huonosti hallinnoiduilla asioilla on aikaan saatu suuri paniikki.
Nyt on otettava järki käteen ja tsemppiä neuvottelijoille! Ei tehdä hätäisiä päätöksiä, vaan punnitaan asiat vielä kerran kiellon päälle.

Gold Line Oy pääluottamusmies
Akt os.123 puheenjohtaja
SDP

Vahur Lihtkivi

Kaivosteollisuus Lapissa

En ole kovin lämpiävä ajatukselle, että luontoa saisi tärvellä miten sattuu. Kuitenkin ymmärrän, että se tuo työpaikkoja, sekä verorahoja paikkakunnalle. Niinpä tämä ei siis ole laisinkaan Simppeli juttu. Tarkoittaen sitä, että aina täytyisi puntaroida kuinka paljon kaivos työllistää toimintaa aloittaessa, sekä tuotanto vaiheessa. Tarpeen on myös asettaa vastakkain, että mikä on se työllisyys määrä mikä korvaa sen kaivoksen tuhoaman luonnon, kuinka paljon määrällisesti se aiheuttaa vahinkoa. Turha on sanoa, ettei kaivostoiminta pilaisi luontoa. Ehdottomasti puolustan kaivosveroa, jota voitaisiin käyttää myöhemmin erilaisiin luonnonvahinkojen paikkaamiseen.
Kaivostoiminta on erittäin tärkeä niin monessakin mielessä. Raaka-aineen tarve maailmalla kasvaa, joka taas luo omat paineet kaivosteollisuudelle. Raaka-aineen hinta on nousussa, mikä vaihteeksi puhuu puolestaan. Tarkkojen toimintasuunnitelmien noudattamisella, sekä ympäristö turvallisuustekijät huomioon ottaen voimme kuitenkin saavuttaa jonkinlaisia kompromisseja. Lappiin täytyy saada työllisyyttä, kuitenkin ei ihan hinnalla mille hyvänsä.

 

Vahur Lihtkivi
SDP

Harmaa talous

Harmaa talous on nykypäivänä, kuin iskulause tai muoti ilmiö. Paljon sitä viljellään, mutta toisaalta hyvin vähäsen asian korjaamiseksi tehdään. ”Harmaan talouden kitkeminen” kuulostaa enemmän kliseeltä, kuin todelliselta halulta toimia.

Harmaassa taloudessa syytetään, mitä suurimmassa määrässä väärää tahoa. Syytteiden kohteina pidetään miltein aina työntekijöitä. Koska kohde on väärä, niin myös siihen kohdistuvat toimenpiteet ovat silloin turhia. Ei harmaata taloutta paranneta ajatuksella, miten estetään ulkolaisia työntekijöitä maahan tulemasta. Kaikki panostus täytyy painottua paikallisiin yrityksiin. Työmaa ei ole helppo. Kuitenkin se on yrittäjä, joka harmaata taloutta harrastaa ja siten pitäisi myös sellaisia yrityksiä, sekä yritysten johtajia rangaista ja mitä kurjimmalla tavalla. Myös toiminta kieltoja täytyisi harkita säälimättä. Ihminen, joka houkutellaan tänne tekemään halvalla (siis täkäläisessä ajatuksessa), ei välttämättä ole tietoinen millaista korvausta hänen kuuluisi saada normaalisti. Valitettavasti ei edes paikalliset asukkaat ole aina tietoisia omasta palkka luokasta, tai sitten muista heille kuuluvista eduistaan. Yrittäjät ovat itse itselleen vihamiehiä.

Tietotusvälineissä pitäisi pari kertaa vuodessa julkaista kaikkien ammattikuntien sovitut palkkataulukot. Sen lisäksi ammattiyhdistyksien pitäisi omalta osaltaan ilmoittaa kaikki sovitut työehdot ja palkat naapurimaihin, sekä maihin josta tänne tulee työvoimaa. Siis toisin sanoen tehdä yhteistyötä sikäläisten ammattiyhdistysten kanssa. Tietenkin ongelmana on se, että kaikkialla ei ole toimivia ammattiyhdistyksiä. Kuitenkin on löydettävä taho, joka toimisi asian eteen.

Pirullinen on myös se, että kun esitetään väärin asioita, niin kärsijät ovat vääriä. Niin kuin tässäkin ongelmassa yleisellä tasolla puhutaan, kun ne ulkolaiset tulevat tekemään halvalla. Minkäköhän takia ei puhuta, että työnantaja on kavaltanut ulkolaiset työntekijät orjaksi itselleen. Ja eiköhän silloin pitäisi rangaista työnantajia. Sepä se, kun työnantaja ei leimaannu, niin he ovat vieläpä ylpeitä omista tekemisistään. Toisaalta taas työntekijä puoli, jota osoitetaan sormella, sorretaan palkoissa, puhumatta muistakaan etuisuuksista, mitkä jäävät saamatta. He, he häpeävät ja kantavat niin sanotusti sen paskan omilla harteillaan, jota joutaisi kantamaan ihan muut ihmiset.

Niinpä kannattaisi ruveta ajattelemaan asioita oikein. Silloin ehkäpä olisi myös mahdollista hieman parempaan tulevaisuuteen. Ennen kaikkea kohti rehellisyyttä, eikä paskan jauhantaa! Harmaa talous pois ja rehelliset yrittäjät kunniaan, silloin kunnian saa myös rehellinen työntekijä!

PS: Kiitos niille kaikille työnantajille, jotka kuitenkin hoitavat velvollisuutensa(heitäkin on paljon)! Erittäin paljon kiitoksia niille työnantajille, jotka hoitavat velvollisuutensa, sekä palkitsevat työntekijöitä tehdystä hyvästä työstä (heitä on vähenevissä määrin)!

Terveisin Vahur Lihtkivi
SDP

Nuorille koulutusta sekä töitä…

Nuorille täytyisi olla ensisijaisesti koulutusta. Jokaisella nuorella pitää olla mahdollisuus päästää kouluttautumaan. Työpaikoilla täytyisi nuoria kannustaa etenemään uralla, sekä auttaa nuoria kouluttautumaan, sekä erikoistumaan omalla ammatti saralla.

 

Nykyistä enemmän pitäisi saada lisättyä työssä oppimista, missä vain suinkin on mahdollista. Moni nuori ei syystä tai toisesta pysty opiskelemaan ammattia kokopäiväisesti. Silloin vaihtoehtona pitäisi olla myös työpaikalla kouluttautumiseen. Nämäkin nuoret ovat erittäin hyviä työntekijöitä ja motivoituneita, kunhan autettaisiin heitä ensi pääsemään alkuun työelämässä.

 

Nykyisin joka päivä jää eläkkeelle neljä nuorta ihmistä mielenterveys ongelmien takia. Onko tämä oikein?

Kaikilla pitäisi herätyskellot soida!

Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle n. 1,2 miljoona euroa. Ei tämä mitään halpaa lystiä ole.

 

On aika tehdä asialle jotain, vai haluammeko nähdä sairasta yhteiskuntaamme tulevaisuudessa? Nuorissa on meidän tulevaisuus, tulevaisuuden hyvinvointi riippuu nykynuorista!

 

 

Vahur Lihtkivi

SDP

Kokoomus ja Sairasloma uudistus

Tässäpä on selkeä osoitus, kuinka paljon kokoomus arvostaa työläisiä. Kärsimään tästä joutuisivat juuri ne pienituloisemmat työläiset. EK tarttui heti sanomasta kiinni, niin kuin hännystelijän kuuluukin tehdä; ”Tämä pitäisi jokaisessa liittojen välisissä neuvotteluissa ottaa pöydälle”. Siis ajatelkaamme, että maksuttomalla karenssi päivällä ja kaksi viikkoa 20% vähennyksellä saisi sairastaa ihan rauhassa. Ei – ei, ei missään nimessä tällaista saa antaa tapahtua.

Ihan kuin työläiset sairastuisivat huvikseen, sekä tieten tahtoen olisivat poissa töistä. Nyt kun kerran kokoomus ja EK ovat saaneet yrittää kiristää työläisten oloja, eikös vaalien jälkeen ole odotettavissa jonkinmoisia herrojen palkitsemisia. Yleensähän nämä kulkevat käsi kädessä.

Tässä sitten onkin jatkossa ammattiliitoilla tekemistä, jotta saavat pidettyä tuollaiset sairaat ajatukset neuvottelupöydistä poissa. Yritysmaailmalla ei minkäänlaista yhteiskunnallista vastuun kantamista. Hyvinvointia pitäisi edistää ja vaalia, eikä pyrkiä sitä sortamaan. Työntekijöiden hyvinvointi, sekä hyvä terveys on työnantajan etu. Siis miksi painostaa ihmisiä sairaina töihin, jotta he kärsisivät jatkossa vieläkin enemmän.

Siis emme anna tällaisille ajatuksille valtaa, eikä minkäänlaisia mahdollisuuksia pullahtaa neuvotteluihimme.

 

Vahur Lihtkivi
SDP

Kuntanpalvelut ja yksityisyrittäjät kantamaan yhteiskunnallisia vastuita.

Kuntanpalvelut on tuotettava kunnalla itsellään. Kunnanpalvelujen ulkoistammisella emme säästä eikä siinnä ole voittajia. Kuntanpalveluissa on enemmän kiinnitettävä huomiota palvelujen laatuun sekä työpaikkojen hyvinvointiin. Kuntapalvelujen ulkoistammisella siirrämme vain vastuuta ulkopuolisille, mutta suuret laskut kuitenkin jäävät. Kuntapalvelut pitää olla saatavissa kaikille.

Kuntapalvelut eivät yksistään riitä, niinpä yhteiskunnallisiin toimiin on myös saatava mukaan yksityisiä yrityksiä. Nykyisin yritykset ovat täysin laimin lyöneet yhteiskunnallisia tehtäviä. Paikalliset yritykset on saatava ymmärtämään, että kaikki alkaa työntekijöitten hyvinvoinnista työpaikoilla. Yritykset on saatava osallistumaan kunnalliselämään, josta he kyllä hyötyvät yleensä itsekin.

Kuntapalveluina pitäisi olla ainakin terveys palvelut, lasten päivähoito, koulutus, vanhusten hoito, sosiaalitoimen palvelut, yleistenteiden kunnossapito.

Vahur Lihtkivi
Kuntavaaliehdokas SDP