Työtä, terveyttä, turvallisuutta ja tasa-arvoa

Yksilöinä olemme me kaikki tärkeitä ja arvokkaita nimenomaan sellaisena, kuin me olemme. Jokaisen oikeus on kouluttautua ja pyrkiä saavutuksiin lähtökohdista ja varallisuudesta riippumatta. On oikeus auttaa heikompia ja tulla itse autetuksi. Naisten ja miesten palkat, taikka €urot, samankaltaisesta työstä, pitäisi lähentyä paljon toisiaan. Ei ole oikein, että toisen 1 € on toisen 80 senttiä.

Terveydenhuolto on, ja pitäisi olla, perusoikeus jokaisella Suomessa asuvalla henkilöllä. Terveydenhoidon pitäisi olla suurimmaksi osaksi kuntien järjestämä, ja yksityiset olisivat siinä vain tukitoimia suorittamassa. Nyt se tuntuu jotenkin ihan päinvastoin menevän. Ennakoivalla terveydenhuollolla on positiivisia vaikutuksia myös valtion talouteen.

Nuoret ja nuorten toiminta yhteiskunnassa on tosi tärkeää. Nuorten mukaan saanti yhteiskunnallisiin tekemisiin on entistä tärkeämpää, sillä vanhat tekijät alkavat käydä vähiin ja nuoria kaivattaisiin mukaan.

Myös nuorten syrjäytyminen on ehkäistävä. Nuorten koulutusta, työtä, tai työssä kouluttautumista pitäisi tukea suuremmalla summalla. Suomessa on tällä hetkellä noin 100 000 alle 30-vuotiasta ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa. Nämä nuoret ovat vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta tulevina vuosina, kun työelämän osaamisvaatimukset edelleen kasvavat.

Speak Your Mind

*