Ulkomaalaista raskasliikennettä enenevissä määrin Suomen maanteillä.

Ulkomaisia yrityksiä on yhä enenevissä määrin Suomen maanteillä suorittamassa Suomen sisäisiä kuljetuksia. Niin tavarankuljetuksissa, kuin henkilökuljetuksissa ylittäen kaiken tervejärjkisen ymmärryksen Rovaniemellä, niin kuin yleisestikin Suomessa ulkomaalaisten yritysten määrä kasvaa kasvamista. Joulusesonki tilausajoja tulevat tekemään virolaiset ja liettualaiset bussiyritykset. Destialla alihankkijana virolainen Üle Oy virolaisilla kuljettajilla jne.

On niin anteliasta ulkoistaa erilaisia töitä halvempi palkkaisilla työntekijöillä ja yrityksillä, jotka eivät maksa maksuja Suomeen. En vain ole keksinyt mitään muuta syytä asialle. Kaikessa nykypäivän elämässä lasketaan vain hetkellistä hintaa, kuten tienhoidossa. Mistä todellisesti tietä hoitava yrittäjä säästää, vain ja ainoastaan ajamattomista kilometreistä, sekä tielle levittämättömästä hiekasta, tai suolasta. Uutena sitten on palkata aliurakoitsijoita, jotka eivät noudata paikallisia TES, tai muitakaan sopimuksia. Suomalaisilla yrityksillä taas ei ole tapana ohjeistaa, eikä neuvoa aliurakoitsijoita toimimaan Suomessa sovituilla yleissitovilla työehdoilla. Vaikea sitä on neuvoa, kun jokainen hyötyy ja vieläkin parempi, kun ei ole asioista tietoinen.

Poliisin resursseja on vähennetty ja liikennepoliisi on lakkautettu. Tullin viranomaiset vierittävät vastuun poliiseille, sekä poliisit tullinviranomaisille ja lopputulos on, että näitä liikkuvia pommeja ei oikeastaan kukaan kontrolloi. Viranomaiset näyttävät muutenkin vähän hampaattomilta näissä asioissa olevan.

En syytä niitä ulkomaalaisia kuljettajia, jotka ovat tekemässä vain heille määrättyjä tehtäviä. Sormi tahtoo kuitenkin osua suomalaisten yrittäjien suuntaan, jotka etsivät kaikin mahdollisin keinoin voiton maksimaalistammista. Vieläkin suurempi tekijä on hallitus, joka ei millään tavalla halua puuttua asioihin. Harmaasta taloudesta vain puhutaan ja viisastellaan, mutta todellisuudessa konkreettisia toimia ei ole näkynyt, eikä vissinkään ole vähän aikaan näkyvissä.

Siinä missä toiset yrittäjät yrittävät mennä sieltä mistä aita on matalin ja nauttia hetkellisistä voitoista, on osa paikallisista yrityksistä huolissaan ihan oikeasti omasta, sekä muiden rehellisten yritysten tulevaisuudesta. Eikä ihan syyttä. Tämä on sitä talkootyötä, toiset on kannustamassa Suomea nousuun ja toiset syövät toistenkin eväät.

Vahur Lihtkivi

Speak Your Mind

*